40 phim, 384 hãng phim: Điện ảnh Việt lâm cảnh "mật ít ruồi nhiều"

06/01/2016 08:46

Các công ty có chức năng sản xuất phim năm 2011 có 121 hãng, đến năm 2015 tăng lên 379 hãng phim.

40 phim, 384 hãng phim: Điện ảnh Việt lâm cảnh
Ảnh minh họa.

Báo cáo của Cục Điện ảnh  tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội cho biết, năm 2015, Cục đã thẩm định 299 phim các thể loại, trong đó có 207 phim truyện nước ngoài (29 phim không được cấp phép phổ biến), 40 phim truyện Việt Nam (1 phim không được cấp phép phổ biến), 6 phim video, 3 phim ngắn, 2 phim tài liệu nhựa, 37 phim tài liệu video 4 phim hoạt hình.

Thẩm định và cho phép chiếu, giới thiệu 75 phim truyện, 36 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 14 phim ngắn và 10 phim hoạt hình nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, Cục cấp 127.750 tem nhãn quản lý đĩa hình và 49 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nâng tổng số hãng phim được cấp giấy chứng nhận lên 384 hãng.

Cụ thể, các hãng phim của Nhà nước năm 2011 có 29 hãng đến năm 2015 giảm chỉ còn 5 hãng phim. Các công ty có chức năng sản xuất phim năm 2011 có 121 hãng đến năm 2015 tăng lên 379 hãng phim. 

P.L