400 triệu euro hỗ trợ cho nguồn năng lượng sạch

05/12/2014 15:48

Liên minh châu Âu chính thức khởi động chương trình "Viện trợ đa niên" cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020, nhằm giải quyết những thách thức phát triển mới mà Việt Nam đang phải đối mặt. 

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ảnh minh họa

Trị giá gói hỗ trợ là 400 triệu euro, sẽ hỗ trợ thông qua việc phát triển ngành Năng lượng (như xúc tiến sử dụng các nguồn năng lượng thay thế sạch và hiệu quả; Hướng tới khu vực dân cư (tăng cường khả năng tiếp cận hệ thống luật pháp cho phụ nữ, người nghèo; Tăng tính trách nhiệm, độ minh bạch, hiệu quả của hoạt động cung cấp dịch vụ công...).

Bên cạnh việc khởi động chương trình MIP giai đoạn mới, một chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ ngành Y tế cũng được Liên minh châu Âu tuyên bố. Chương trình này sẽ giúp cải cách y tế ở Việt Nam và hiện thực hóa các kế hoạch và dự án trong giai đoạn 2015-2017 với tổng ngân sách lên tới 114 triệu euro.

Lê Phong