41% doanh nghiệp vẫn kêu về thủ tục hành chính thuế

07/03/2017 15:05

Đây là kết quả do VCCI công bố sáng nay 7/3 về Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2016.

41% doanh nghiệp vẫn kêu về thủ tục hành chính thuế

41% doanh nghiệp vẫn kêu về thủ tục hành chính thuế

Theo báo cáo Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 41% doanh nghiệp vẫn gặp phiền hà với thủ tục hành chính thuế.

Tỷ lệ gặp phiền hà nhiều nhất là khối doanh nghiệp FDI với tỷ lệ 53%, sau đó là cùng tỷ lệ 41% với khối doanh nghiệp dân doanh. Cụ thể, thủ tục khai thuế, khai quyết toán thuế bị kêu nhiều nhất với tỷ lệ 31%. Sau đó là thủ tục hoàn thuế là 26%. Đáng chú ý, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho hay, việc hoàn thuế vẫn diễn ra chậm, có doanh nghiệp dù đã có quyết định nhưng phải tới 1 năm sau tiền mới về tài khoản.

“Nhiều doanh nghiệp khi chúng tôi hỏi tại sao không thực hiện hoàn thuế thì doanh nghiệp cho biết do thủ tục rườm rà và thời gian dài”, ông Tuấn cho hay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phản ánh với ông Tuấn rằng, các mẫu biểu báo cáo thường hay thay đổi, gây mất thời gian cập nhật mẫu các phần mềm kế toán.

Các doanh nghiệp cho rằng, hiện nay lại thay đổi biểu mẫu quyết toán, sổ sách chỉ tạo cơ hội cho các danh nghiệp sản xuất phần hưởng lợi, còn các doanh nghiệp còn lại thì phải bỏ thêm chi phí.

“Chỉ cập nhập theo thông tư mới mà riêng công ty phần mềm X đã thu thêm chí cho 1 phiên bản là 5 triệu đồng. Thử hỏi cả nước này có bao nhiêu doanh nghiệp cần phải cập nhật và toàn quốc phải mất khoản tiền rất lớn”, ông Đậu Anh Tuấn truyền đạt lại lời than thở của một doanh nghiệp.

C.Sơn