42,9% doanh nghiệp tin kinh tế sẽ thuận lợi

31/03/2014 09:21

Theo ông Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, trong số các doanh nghiệp quyết định sẽ đầu tư mở rộng kinh doanh năm 2014.

Theo ông Đinh Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI), trong số các doanh nghiệp quyết định sẽ đầu tư mở rộng kinh doanh năm 2014. 

Keyword đầu tiên có dấu

Có 42,9% doanh nghiệp tin tưởng triển vọng kinh tế sẽ thuận lợi; 40,1% doanh nghiệp có lao động tay nghề với chi phí cạnh tranh; 27,9% tin tưởng khả năng huy động vốn được cải thiện; Chỉ 14,9% doanh nghiệp dự đoán hàng tồn kho giảm và chỉ 3,8% doanh nghiệp tin vào việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được cải thiện...

Quỳnh Anh