450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 111 - 120

28/02/2017 07:55

Chi tiết từ câu 111 đến câu 120 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Chi tiết từ câu 111 đến câu 120 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 111 - 120

Câu 111: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)?

1- 19 tuổi.

2- 21 tuổi.

3- 20 tuổi.


Câu 112: Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết câu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi?

1- 16 tuổi.

2- 18 tuổi.

3- 17 tuổi.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 113: Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

1- Nhường đường cho xe đi trên đường nhánh từ bất kỳ hướng nào tới.

2- Nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường.

3- Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới, nhường đường cho xe ưu tiên, nhường đường cho xe đi từ bên phải đến.

Câu 114: Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

1- 23 tuổi.

2- 24 tuổi.

3- 27 tuổi.

Xem thêm video:

Câu 115: Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

1- 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

2- 55 tuổi đối với nam và nữ.

3- 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.


Câu 116: Người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi (hạng D), lái xe hạng C kéo rơ moóc (FC) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

1- 23 tuổi

2- 24 tuổi.

3- 22 tuổi


Câu 117: Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

1- Xe mô tô 2 bánh có dung tích từ 50 cm3 trở lên.

2- Xe gắn máy có dung tích từ 50 cm3 trở xuống.

3- Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn; xe chở người đến 9 chỗ ngồi.

4- Tất cả các ý trên.


Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 118: Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

1- Tại các cơ sở đào tạo lái xe.

2- Tại sân tập lái của cơ sở đào tạo lái xe và phải đảm bảo công khai, minh bạch.

3- Tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện và phải bảo đảm công khai, minh bạch.


Câu 119: Người có giấy phép lái xe hạng FC được điểu khiển các loại xe nào?

1- Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc, ô tô chở khách nối toa và đưọc điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và FB2.

2- Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, c và FB2.

3- Mô tô hai bánh, các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và FB2.

4- Tất cả các loại xe nêu trên.


Câu 120: Người có giấy phép lái xe hạng FE được điểu khiển các loại xe nào?

1- Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FD.

2- Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FD.

3- Tất cả các loại xe nêu trên.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà