450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 141 - 150

05/03/2017 18:02

Chi tiết từ câu 141 đến câu 150 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 141 - 150

Chi tiết từ câu 141 đến câu 150 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX- Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 141 - 150

Câu 141: Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu?

1- 40m.

2- 50m.

3- 60m.

4- 70m.


Câu 142: 
Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với diều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, người lál xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu?

1- 50m.

2- 60m.

3- 70m.

4- 80m.

Đi lấn làn bị xử lý thế nào? 

Câu 143: Trên dường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu?

1- 60m.

2- 70m.

3- 80m.

4- 90m.


Câu 144: 
Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

1- Có biển báo nguy hiểm.

2- Có biển cấm dừng xe, đỗ xe.

3- Có biển báo cấm vượt.

Xem thêm video:


Câu 145: 
Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

1- Khi vượt xe khác

2- Khi cho xe chạy sau vượt.

3- Cả hai ý nêu trên.


Câu 146: 
Khái niệm xe quá tải trọng của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là xe có tổng trọng lượng vượt quá khả năng chịu tải của cầu hoặc có tải trọng trục xe vượt quá khả năng chịu tải của đường.

2- Là xe có trọng lượng hàng hóa vượt quá khả năng chịu tải của cầu hoặc có tải trọng trục xe vượt quá khả năng chịu tải của đường.

3- Cả hai ý nêu trên.


Câu 147: 
Vận tải đa phương thức được hiểu như thếnào là đúng?

1- Là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng bằng phương thức vận tải bằng đường bộ trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.

2- Là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng bằng ít nhất hai phương thức vận tải, trong đó có phương thức vận tải bằng đường bộ trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức.

3- Ý trả lời 1 và 2.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 148: Khái niệm “hàng nguy hiểm” được hiểu như thế nào là đúng?

1- Là hàng hóa dễ gây cháy, nổ và cấm vận chuyển trên đường vì có khả năng gây nguy hại cho con người, trong trường hợp đặc biệt cần vận chuyển phải có các xe chuyên dùng để bảo đảm an toàn.

2- Là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm, khi chở trên đường có khả năng nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

3- Cả ý trả lời 1 và 2.


Câu 149: 
Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích có thể lưu hành trên đường nhưng phải xin phép cơ quan nào?

1- Cơ quan Cảnh sát giao thông có thẩm quyền.

2- Cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền.

3- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Câu 150: Hoạt động vận tải đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?

1- Hoạt động vận tải đường bộ là hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

2- Hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

3- Cả 02 ý nêu trên.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà