450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280

16/03/2017 08:56

Chi tiết từ câu 271 đến câu 280 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 1

Chi tiết từ câu 271 đến câu 280 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 271 - 280

Câu 271: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 2

 

1- Biển 1 và 3. 

2- Biển 2.

3- Biển 3.


Câu 272: Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 3

 

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1 và 2.

Đi lấn làn bị xử lý thế nào? 

Câu 273: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 4

 

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 1 và 3.


Câu 274: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 5

 

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Cả ba biển.

Xem thêm video:

Câu 275: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 6

 

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.


Câu 276: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 7

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.


Câu 277: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 8

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 278: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 9

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 279: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 9

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.

4 - Biển 2 và 3.


Câu 280: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 271 - 280 11

 

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà