450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 281 - 290

17/03/2017 08:56

Chi tiết từ câu 281 đến câu 290 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Chi tiết từ câu 281 đến câu 290 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

 Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 281 - 290

Câu 281: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.


Câu 282: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 3

 

1- Không biển nào.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 283: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.


Câu 284: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 4

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Xem thêm video:

Câu 285: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 6

 

1- Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

2- Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.


Câu 286: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 7

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Biển 1 và 3.


Câu 287: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 7

 

1- Biển 2.

2- Biển 1.

3- Biển 3.

Chuyển đổi GPLX chất liệu PET để phù hợp Công ước quốc tế

Câu 288: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 7

 

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 1 và 3.

4- Biển 2 và 3.


Câu 289: Biển nào cấm quay xe?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 10

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào.


Câu 290: Biển nào cấm xe rẽ trái?

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 11

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả hai biển.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà