450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 301 - 310

18/03/2017 16:09

Chi tiết từ câu 301 đến câu 310 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

Chi tiết từ câu 301 đến câu 310 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX- Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 301 - 310

Câu 301: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào.

Câu 302: Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 303: Biển nào báo hiệu đường một chiều?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả hai biển.


Câu 304: Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Xem thêm video:

Câu 305: Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.


Câu 306: Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết mọi lệnh cấm?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.


Câu 307: Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

Nhà xe giao GPLX giả cho tài xế để chở khách?

Câu 308: Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.


Câu 309: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

Câu 310: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 301 - 310

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Không biển nào.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà