450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 311 - 320

19/03/2017 07:32

Chi tiết từ câu 311 đến câu 320 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

Chi tiết từ câu 311 đến câu 320 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 311 - 320

Câu 311: Biển nào không cho phép rẽ phải?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 1 và 3.


Câu 312: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 2.

4- Cả ba biển.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?


Câu 313: Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2.

3- Biển 1 và 3.

Câu 314: Biển nào được đặt sau ngã ba, ngã tư mà phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư trước mặt biển?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

Xem thêm video:

Câu 315: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Được phép.

2- Không được phép.


Câu 316: Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.


Câu 317: Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Cho phép ô tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua.

2- Cho phép ô tô có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 318: Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Cấm các loại xe có trọng lượng toàn bộ (xe và hàng) trên 10 tấn đi qua.

2- Hạn chế tải trọng hàng hóa chở trên xe.

3- Hạn chế trọng lượng trên trục xe.


Câu 319: Biển này có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Chỉ hướng đi.

2- Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.

3- Chỉ hướng đường.


Câu 320: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 311 - 320

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà