450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340

20/03/2017 20:14

Chi tiết từ câu 331 đến câu 340 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 1

Chi tiết từ câu 321 đến câu 330 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX- Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 331 - 340

Câu 331: Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có tổng chiểu dài lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 2

 

1- Không được phép.

2- Được phép.


Câu 332: Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiểu dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 2

 

1- Không được phép.

2- Được phép.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?


Câu 333: Biển nào cấm xe đạp đi vào?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 4

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 334: Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 5

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.

Xem thêm video:

Câu 335: Biển nào báo hiệu nơi đỗ xe cho người tàn tật?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 6

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 336: Biển nào cấm xe tải vượt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 7

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3- Không biển nào.


Câu 337: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 7

 

1 - Biển 2.

2 - Biển 1.

Đi lấn làn bị xử lý thế nào? 

Câu 338: Biển nào báo hiệu đường đôi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 9

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 339: Biển nào báo hiệu đường đôi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 10

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 340: Biển nào báo hiệu hết đường đôi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 331 - 340 11

 

1 - Biển 2.

2 - Biển 1.

3 - Biển 3.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà