450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 341 - 350

21/03/2017 08:24

Chi tiết từ câu 341 đến câu 350 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

Chi tiết từ câu 341 đến câu 350 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 341 - 350

Câu 341: Biển nào báo hiệu hết đường cao tốc?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 342: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 343: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.


Câu 344: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1 - Biển 1.

2 - Biển 2.

3 - Biển 3.

Xem thêm video:


Câu 345: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1- Biển 2 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.


Câu 346: Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Cả ba biển.


Câu 347: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 2 và 3.

Nhà xe giao GPLX giả cho tài xế để chở khách?


Câu 348: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1- Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.

2- Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.

3- Báo hiêu cầu vượt liên thông.


Câu 349: Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.


Câu 350: Biển nào báo hiệu đường hầm?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 341 - 350

 

1- Cả ba biển.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 2.

m của cảnh sát giao thông.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà