450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370

24/03/2017 10:22

Chi tiết từ câu 361 đến câu 370 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 1

Chi tiết từ câu 361 đến câu 370 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 361 - 370

Câu 361: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 2

 

1- Mô tô.

2- Xe con.

Câu 362: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 3

 

1- Xe lam, xe cứu thương, xe con.

2- Xe cứu thương, xe con, xe lam.

3- Xe con, xe lam, xe cứu thương.

Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 363: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 4

 

1- Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.

2- Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.

3- Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Câu 364: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 5

 

1- Mô tô.

2- Xe cứu thương.

Xem thêm video:

Câu 365: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 6

 

1- Xe khách.

2- Xe tải.

3- Xe con.

Câu 366: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 7

 

1- Xe con.

2- Xe tải.

Câu 367: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 8

 

1- Xe công an.

2- Xe chữa cháy.

Nhà xe giao GPLX giả cho tài xế để chở khách?

Câu 368: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 9

 

1- Xe con và xe khách.

2- Mô tô.

Câu 369: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 10

 

1- Xe khách, mô tô.

2- Xe tải, mô tô.

3- Xe con, xe tải.

Câu 370: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 361 - 370 11

 

1- Xe công an.

2- Xe quân sự.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà