450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 371 - 380

25/03/2017 09:02

Chi tiết từ câu 371 đến câu 380 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

Chi tiết từ câu 371 đến câu 380 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 371 - 380

Câu 371: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Hướng 2,3,4.

2- Chỉ hướng 1.

3- Hướng 1 và 2.

Hướng 3 và 4.

Câu 372: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Xe khách, xe tải, mô tô.

2- Xe tải, xe con, mô tô.

3- Xe khách, xe con, mô tô.

Sử dụng biển kiểm soát giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 373: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.

3- Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

4- Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 374: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Xe tải.

2- Xe con và mô tô.

3- Cả ba xe.

4- Xe con và xe tải.

Xem thêm video:

Câu 375: Xe nào được quyền đi trước?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Xe tải.

2- Xe con.

3- Xe lam.

Câu 376: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Cả ba hướng.

2- Chỉ hướng 1 và 3.

3- Chỉ hướng 1.

Câu 377: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Cả hai xe.

2- Không xe nào vi phạm.

3- Chỉ xe mô tô vi phạm.

4- Chỉ xe tải vi phạm.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 378: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Chỉ mô tô.

2- Chỉ xe tải.

3- Cả ba xe.

4- Chỉ mô tô và xe tải.

Câu 379: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Đúng.

2- Không đúng.

Câu 380: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 371 - 380

 

1- Hướng 2 và 5.

2- Chỉ hướng 1.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà