450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 381 - 390

26/03/2017 16:02

Chi tiết từ câu 381 đến câu 390 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

Chi tiết từ câu 381 đến câu 390 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 381 - 390

Câu 381: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Hướng 1 và 2.

2- Chỉ hướng 1.

3- Hướng 1 và 4.

4 Hướng 2 và 3.

Câu 382: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Cả 2 xe đều không đúng.

2- Xe con.

3- Xe khách.

Nhà xe giao GPLX giả cho tài xế để chở khách?

Câu 383: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Hướng 2 và 3.

2- Hướng 1, 2 và 3.

3- Hướng 1 và 3.

Câu 384: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Không.

2- Vi phạm.

Xem thêm video:

Câu 385: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Xe khách.

2- Xe tải.

Câu 386: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Xe lam.

2- Xe xích lô.

Câu 387: Xe kéo nhau trong trường hợp này có đúng quy định không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Không đúng.

2- Đúng.

Đi lấn làn bị xử lý thế nào?

Câu 388: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Hướng 1.

2- Hướng 1,3 và 4.

3- Hướng 2,3 và 4.

4- Cả bốn hướng.

Câu 389: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Xe lam, mô to, xe con, xe đạp.

2- Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam.

3- Xe lam, xe con, mô tô + xe đạp.

4- Mô tô + xe đạp, xe lam, xe con.

Câu 390: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 381 - 390

 

1- Chỉ hướng 1.

2- Hướng 1, 3 và 4.

3- Hướng 1,2 và 3.

4- Cả bốn hướng.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà