450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410

28/03/2017 09:31

Chi tiết từ câu 401 đến câu 410 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 1

Chi tiết từ câu 401 đến câu 410 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 401 - 410

Câu 401: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 2

 

1- Xe chữa cháy.

2- Xe tải.

3- Cả hai xe.

Câu 402: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 3

 

1- Xe khách, xe tải, xe con.

2- Xe con và xe tải, xe khách.

3- Xe tải, xe khách, xe con.

Nhà xe giao GPLX giả cho tài xế để chở khách?

Câu 403: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 4

 

1- Xe khách và xe tải, xe con.

2- Xe tải, xe khách, xe con.

3- Xe con, xe khách, xe tải.

Câu 404: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 5

 

1- Cả bốn hướng.

2- Chỉ hướng 1 và 2.

3- Trừ hướng 4.

Xem thêm video:

Câu 405: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 6

 

1- Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.

2- Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.

3- Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.

4- Xe con, xe tải, xe khách, xe công an.

Câu 406: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 7

 

1- Cả bốn hướng.

2- Hướng 1, 2 và 3.

3- Hướng 1 và 4.

Câu 407: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 8

 

1- Xe khách, mô tô.

2- Tất cả các loại xe trên.

3- Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đi lấn làn bị xử lý thế nào?

Câu 408: Theo thướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 9

 

1- Cả ba hướng.

2- Hướng 1 và 2.

3- Hướng 1 và 3.

4- Hướng 2 và 3.

Câu 409: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 10

 

1- Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.

2- Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.

3- Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Câu 410: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 401 - 410 11

 

1- Xe A.

2- Xe B.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà