450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430

30/03/2017 08:55

Chi tiết từ câu 421 đến câu 430 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 1

 Chi tiết từ câu 421 đến câu 430 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 421 - 430

Câu 421: Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 2

 

1- Tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

2- Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt xe.

3- Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua.


Câu 422: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 3

 

1- Xe khách, mô tô.

2- Xe tải, mô tô.

3- Xe con, xe tải.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 423: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 4

 

1- Xe tải.

2- Xe khách.

3- Xe con.


Câu 424: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 5

 

1- Được vượt.

2- Cấm vượt.

Xem thêm video:

Câu 425: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 6

 

1- Cho phép.

2- Không được vượt.


Câu 426: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 7

 

1- Vị trí A và B.

2- Vị trí A và C.

3- Vị trí B và C.

4- Cả ba vị trí A, B, C.


Câu 427: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 8

 

1- Được phép dừng ở vị trí A.

2- Được phép dừng ở vị trí B.

3- Được phép dừng ở vị trí A và B.

4- Không được dừng.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 428: Theo thín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 9

 

1- Xe mô tô.

2- Xe ô tô con.

3- Không xe nào vi phạm.


Câu 429: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 10

 

1- Xe con.

2- Xe tải.

3- Xe con, xe tải.


Câu 430: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 421 - 430 11

 

1- Xe tải, xe con.

2- Xe khách, xe con.

30 Xe khách, xe tải.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà