450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 431 - 440

01/04/2017 08:15

Chi tiết từ câu 431 đến câu 440 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Chi tiết từ câu 431 đến câu 440 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 431 - 440

Câu 431: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

1- Xe con, xe tải, xe khách.

2- Xe tải, xe khách, xe mô tô.

3- Xe khách, xe mô tô, xe con.

4- Cả bốn xe.


Câu 432: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

1- Xe khách, xe tải.

2- Xe khách, xe con.

3- Xe con, xe tải.

4- Xe khách, xe tải, xe con.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 433: Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

 

1- Đánh lái sang trái cho xe vượt qua.

2- Quan sát phía trước, phía sau, khi đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc còi rồi cho xe chạy vượt qua.

3- Cấm vượt.


Câu 434: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 

1- Xe tải, mô tô.

2- Xe khách, mô tô.

3- Xe tải, xe con.

4- Mô tô, xe con.

Xem thêm video:

Câu 435: Trong hình dưới đây, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

1- Xe con (A), xe con (B), xe tải (D).

2- Xe tải (D), xe con (E), xe buýt (G).

3- Xe tải (D), xe con (B).

4- Xe con (B), xe con (C).


Câu 436: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 

1- Xe của bạn, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe của bạn, mô tô.

3- Mô tô, xe con, xe của bạn.


Câu 437: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 

1- Xe của bạn, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe của bạn, mô tô.

3- Mô tô, xe con, xe của bạn.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?

Câu 438: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

 

1- Xe con.

2- Xe của bạn.

3- Cả hai xe.


Câu 439: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 

1- Đi thẳng.

2- Đi thẳng hoặc rẽ trái.

3- Rẽ trái.


Câu 440: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 

1- Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải.

2- Dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải khi đèn xanh.

3- Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng khi đèn xanh.

4- Dừng lại trước vạch dừng và rẽ trái khi đèn xanh.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà