450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 441 - 450

02/04/2017 15:22

Chi tiết từ câu 441 đến câu 450 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

Chi tiết từ câu 441 đến câu 450 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 441 - 450

Câu 441: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.

2- Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.

3- Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.


Câu 442: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.

2- Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.

3- Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Đi lấn làn bị xử lý thế nào? 

Câu 443: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp.

2- Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách.

3- Nhường đường cho xe đạp và xe khách.


Câu 444: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Xe con.

2- Xe tải.

3- Xe của bạn.

Xem thêm video:

 

Câu 445: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Xe đi ngược chiều.

2- Xe của bạn.


Câu 446: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt.

2- Không được vượt những người đi xe đạp.


Câu 447: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Nếu phía sau không có xe xin vượt, chuyển sang làn đường bên trái.

2- Nếu phía sau có xe xin vượt, thì giảm tốc độ, ở lại làn đường.

3- Tăng tốc độ trên làn đường của mình và vượt xe con.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?

Câu 448: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.

2- Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp.

3- Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.


Câu 449: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải.

2- Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp.

3- Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên trái.


Câu 450: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, ban xử lý như thế nào trong trường hợp này?

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: từ câu 441 - 450

 

1- Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải.

2- Phanh xe giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường.

3- Bấm còi báo hiệu và vượt qua xe tải trên làn đường của mình.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà