450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 91 - 100

26/02/2017 21:04

Chi tiết từ câu 91 đến câu 100 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Từ câu 91 - 100 1

Chi tiết từ câu 91 đến câu 100 trong 450 câu hỏi thi lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) - Ảnh minh họa.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe: Câu 91 - 100

Câu 91: Những trường họp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

1- Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và xe ô tô.

2- Xe mô tô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế lớn hơn 70km/h.

3- Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h.


Câu 92: 
Người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm dường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

1- Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu; chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.

2- Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết.

3- Xe máy chuyên dùng phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết.

Thấy đèn vàng vẫn cố vượt, bị phạt bao nhiêu?


Câu 93: 
Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy đinh nào ghi ở dưới đây?

1- Phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép và phải thực hiện các biện pháp bắt buộc để bảo vệ đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông.

2- Chủ phương tiện và lái xe chí cần thực hiện biện pháp để hạn chế việc gây hư hại đường bộ.

3- Được tham gia giao thông khi cần thiết.


Câu 94: 
Việc nối kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào?

1- Dùng dây cáp có độ dài 10m.

2- Dùng dây cáp có độ dài 5m.

3- Dùng thanh nối cứng.

Xem thêm video:

Câu 95: Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điểu kiện nào ghi ở dưới đây?

1- Phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ moóc hoặc phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ moóc.

2- Phải có tổng trọng lượng tương đương tổng trọng lượng của rơ moóc hoặc phải có hệ thống hãm của rơmoóc.


Câu 96: 
Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được và phải đảm bảo an toàn; xe được kéo phải có người điều khiển và hệ thống lái của xe đó phải còn hiệu lực.

2- Việc nối xe kéo với xe được kéo phải bảo đảm chắc chắn, an toàn; trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì xe kéo nhau phải nối bằng thanh nối cứng.

3- Được kéo thêm nhiều xe khác nhưng phải bảo đảm chắc chắn, an toàn; trường họp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì xe kéo nhau phải nối bằng dây cáp có độ dài phù hợp.


Câu 97: 
Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

1- Khi tham gia giao thông đường bộ.

2- Chỉ khi đi trên đường cao tốc.

Sử dụng Giấy phép lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền?


Câu 98: 
Người điểu khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy đưực phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

1- Chở người bệnh đi cấp cứu; trẻ em dưới 14 tuổi.

2- Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.


Câu 99: 
Người điểu khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

1- Đi xe dàn hàng ngang.

2- Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

3- Chở người bệnh đi cấp cứu; trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.


Câu 100: 
Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

1- Khi tham gia giao thông đường bộ.

2- Chi khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ; khu vực đô thị.

Chi tiết 450 câu lý thuyết sát hạch lái xe mới nhất

Thanh Hà