450 triệu USD cải thiện vệ sinh môi trường TP.HCM

25/12/2014 14:41

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay và tín dụng tổng trị giá 450 triệu USD cho Việt Nam để thực hiện dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2. 

Dự án này sẽ xử lý nước thải, cải thiện môi trường, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nước thải và nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc cải thiện vệ sinh môi trường.

Dự án này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,1 triệu người trong thành phố và một nhà máy xử lý nước thải sẽ xử lý nước thải từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và từ nhiều khu vực quận 2; Đồng thời sẽ xử lý nước thải chưa qua xử lý đang được thải ra sông Sài Gòn.

Dự án sẽ lắp đặt cống ở nhiều khu  vực quận 2 và xây dựng ống nối từ các hộ gia đình tới hệ thống cấp thoát nước thành phố cũng như cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện các hoạt động vệ sinh môi trường và quản lý nước thải tại thành phố.

Q.A