5 cán bộ Hà Tĩnh bị xem xét kỷ luật vụ Formosa là ai?

28/07/2017 10:59

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ ra 10 cán bộ vi phạm liên quan đến sự cố Formosa.

5 cán bộ Hà Tĩnh bị xem xét kỷ luật vụ Formosa là ai? 1

Xem xét kỷ luật, kiểm điểm 10 cán bộ Hà Tĩnh liên quan sự cố Formosa

Sáng 28/7, trao đổi với PV. Báo Giao thông, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thị Gái xác nhận thông tin: thực hiện thông báo số 203-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, kết luận 5 cán bộ có vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Gồm:

1. Đặng Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

2. Hoàng Thanh Tùng - Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

3. Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

4. Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

5. Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ ra 5 cán bộ có vi phạm, khuyết điểm, tuy chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật nhưng phải được kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Gồm:

1. Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

2. Phạm Trần Đệ - Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

3. Phan Thăng Long, cùng là Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

5. Nguyễn Hùng Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Sỹ Hòa