5 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai bị kỷ luật

13/01/2016 19:17

Liên quan đến vụ rác thải y tế độc hại của BV Bạch Mai "lọt" ra ngoài, 5 cán bộ đã bị kỷ luật.

5 cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai bị kỷ luật 1
Liên quan đến vụ lọt rác thải y tế nguy hại ra ngoài, nhiều cán bộ y tế BV Bạch Mai bị kỷ luật

BV Bạch Mai vừa thông báo về việc xử lý kỷ luật 5 cán bộ y tế có liên quan đến vụ việc vi phạm về chất thải y tế.

Trước thông tin của báo Lao Động ngày 8/1/2016 trên bài: “Chất thải y tế độc hại lọt từ bệnh viện ra thị trường: Sự thật khủng khiếp bên trong bệnh viện”, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã triệu tập họp khẩn yêu cầu PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo rõ toàn bộ sự việc trước Ban Giám đốc cùng Lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, bệnh viện đã cử ngay 1 đoàn công tác do GS.TS. Ngô Quý Châu làm trưởng đoàn xuống khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình, quy định của bệnh viện trong công tác xử lý chất thải y tế, đồng thời yêu cầu Ban Lãnh đạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phải tăng cường chấn chỉnh lại ngay công tác giám sát, quản lý quy trình xử lý chất thải y tế trong bệnh viện.

Ngày 12/1/2016, Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm như sau: Đối với PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng. Lý do: chưa sâu sát trong công tác quản lý, giám sát các quy trình; tự ý triển khai thử nghiệm quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại khi chưa báo cáo, chưa được bệnh viện và các cơ quan chức năng cho phép.

Với ông Nguyễn Huy Nam, nhân viên tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, cắt thu nhập tăng thêm 12 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 6 tháng, điều chuyển công tác khác. Lý do: không tuân thủ quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện.

Với kỹ sư Vương Thanh Thủy, viên chức tổ quản lý chất thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, cắt thu nhập tăng thêm 6 tháng, cắt toàn bộ các danh hiệu thi đua năm 2016, kéo dài thời gian nâng bậc lương 3 tháng, điều chuyển công tác khác. Lý do: thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình xử lý chất thải y tế theo quy định của bệnh viện.

Thời gian thi hành kỷ luật đối với 3 cá nhân trên là 12 tháng kể từ tháng 01/2016. Nếu cá nhân tiếp tục vi phạm bất cứ hình thức nào sẽ phải nhận kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. 

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Văn Tấn và bà Đỗ Thị Bích Hà vì đã vi phạm hợp đồng lao động.

GS.TS Ngô Quý Châu, Phó giám đốc BV Bạch Mai cho biết: "Một lần nữa, bệnh viện xin nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn các phóng viên báo, đài,truyền thông đã quan tâm và chia sẻ kịp thời những thông tin có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện để bệnh viện nghiêm khắc chấn chỉnh. Đây là bài học lớn cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn nói riêng và BV Bạch Mai nói chung trong Công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy trình xử lý chất thải trong bệnh viện".

Tú Uyên