5 ngân hàng được tái cấp vốn hơn 327 tỷ đồng trong tháng 9

21/10/2014 16:46

NHNN đã đề nghị các ngân hàng thương mại liên hệ với Sở giao dịch NHNN để được giải ngân khoản tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định.

5 ngân hàng được tái cấp vốn hơn 327 tỷ đồng trong tháng 9

Theo các văn bản trên, căn cứ kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở đến cuối tháng 3/2014 và đề nghị tái cấp vốn của các ngân hàng thương mại, NHNN chấp thuận tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 3/2014. Cụ thể:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 1.384.386.314.541 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 1.253.789.055.093 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 130.597.259.448 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 676.732.052.719 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 600.696.183.689 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 76.035.869.030 đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank - CTG ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 892.629.115.945 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 788.236.568.016 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 104.392.547.929 đồng.

Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 299.914.627.824 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 284.233.756.253 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 15.680.871.571 đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sống Cửu Long ( MHB ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 44.872.599.267 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 44.225.208.173 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 647.391.094 đồng.

NHNN đã đề nghị các ngân hàng thương mại trên liên hệ với Sở giao dịch NHNN để được giải ngân khoản tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định.

C.S