5 phát ngôn ấn tượng trong tuần

03/10/2014 14:02

Áp lực là những gì đang xảy ra ở Iraq khi có chiến tranh. Chúng tôi là cầu thủ bóng đá và ở đây để cố gắng hết sức. Bạn muốn tập luyện chăm chỉ và chúng ta sẽ cùng đợi xem chuyện gì...