5 tháng 2017, các DN bảo hiểm chi trả gần 11 nghìn tỷ đồng

18/06/2017 15:37

Trong 5 tháng đầu năm 2017, các DN bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 10.904 tỷ đồng.

5 tháng 2017, các dn bảo hiểm chi trả gần 11 nghìn tỷ đồng

Trong 5 tháng đầu năm 2017, các DN bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 10.904 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2017, các DN bảo hiểm đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 10.904 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó các DNBH phi nhân thọ ước chi trả 5.394 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước chi trả 5.510 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, tính đến hết tháng 5/2017, tổng tài sản các DN bảo hiểm ước đạt 256.240 tỷ đồng (tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó các DN bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 66.030 tỷ đồng, các DN bảo hiểm nhân thọ ước đạt 190.210 tỷ đồng. Từ nguồn thu đạt được, các DN bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 208.980 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 35.125 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 173.855 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, sự hợp tác phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) mạnh mẽ, được kỳ vọng góp phần tăng trưởng doanh thu của DN bảo hiểm trong thời gian tới. Cụ thể, đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, năm 2016 là năm thành công trong hoạt động đa dạng hóa các kênh phân phối, đặc biệt là bancassurance, khi việc hợp tác với các ngân hàng đã được nâng tầm.

Được biết, tới nay đã có 10 ngân hàng và tổ chức tín dụng ký kết hợp tác với Bảo hiểm PVI, doanh thu bancassurance năm 2016 tăng trưởng trên 80%, góp phần giúp hệ thống bán lẻ tăng trưởng cao 20% và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Thành công này đã giúp Bảo hiểm PVI giữ vững ngôi vị số 1 trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Hạ An