50% lao động tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng không chịu về nước

03/04/2014 19:37

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức "Hội nghị triển khai các giải pháp vận động người lao động hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc về nước trong năm 2014". 

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa tổ chức “Hội nghị triển khai các giải pháp vận động người lao động hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc về nước trong năm 2014”.

Theo thống kê của Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), từ cuối năm 2010 đến nay nảy sinh tình trạng người lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng lao động không về nước mà ở lại làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc với tỷ lệ luôn ở mức trung bình 50%. Trong năm 2014, dự kiến sẽ có 3.594 người lao động hết hạn hợp đồng lao động phải về nước, trong đó 2 địa phương có số lượng lao động phải về nước trong năm 2014 nhiều nhất là Hà Nội (322 người) và Thanh Hóa (336 người).

V.A