5.000 phụ nữ mang thai nhiễm HIV mỗi năm

16/06/2014 10:03

Đó là số liệu do Cục Phòng chống HIV/AIDS báo cáo tại buổi hội thảo "Thúc đẩy các hoạt động can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con" do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức. 

Đó là số liệu do Cục Phòng chống HIV/AIDS báo cáo tại buổi hội thảo “Thúc đẩy các hoạt động can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức.

5.000 phụ nữ mang thai nhiễm hiv mỗi năm

Theo đó, nữ giới hiện chiếm khoảng 32,5% các trường hợp nhiễm HIV còn sống. Và thực tế vẫn còn nhiều phụ nữ mang thai chưa được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Nguyên nhân chủ yếu do họ còn thiếu thông tin, kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS; Sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS làm cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV khó tiếp cận các dịch vụ Ytế hoặc tiếp cận ở giai đoạn muộn...


Do đó, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp và các ngành liên quan, đặc biệt là ngành Y tế cần tăng cường những hành động, can thiệp cụ thể để hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con.

Q.A