6 ngày tiếp 4 đoàn thanh tra, doanh nghiệp “cầu cứu” chủ tịch tỉnh

14/12/2017 09:03

Một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh “cầu cứu” chủ tịch tỉnh này vì phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra trong thời gian ngắn.

6 ngày tiếp 4 đoàn thanh tra, doanh nghiệp “cầu cứu” chủ tịch tỉnh

Văn bản "cầu cứu" của doanh nghiệp và chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh

Vừa qua, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đăng Ngọc Sơn đã có văn bản số 7836 gửi Thanh tra tỉnh; Sở TN&MT; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Công an tỉnh; Trung tâm hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh “Về việc kểm tra, xử lý kiến nghị của Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh”.

Theo đó, ngày 07/12/2017, Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh (có trụ sở ở TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) có công văn “cầu cứu” chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: Theo công văn số 3355/UBND-KT ngày 05/06/2017 của UBND tỉnh gửi các cơ quan ban ngành cấp tỉnh "Về việc triển khai Chỉ thị số 20/CT/TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp" thì trong một năm, một doanh nghiệp chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần.

Thế nhưng, từ tháng 04/2017 – 12/2017 (8 tháng) đã có 8 đoàn kiểm tra, thanh tra Công ty XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh. Trong đó, từ 13/04/2017 – 30/06/2017 công ty này tiếp 4 đoàn thanh kiểm tra; theo lịch đã thông báo thì từ ngày 08/12 – 13/12/2017, công ty này tiếp tục phải tiếp 4 đoàn thanh tra khác.

Đặc biệt, theo phản ánh của Công ty XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh, việc thanh tra, kiểm tra cùng một vấn đề nhưng nhiều cơ quan ban ngành vào kiểm tra như công tác bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội, lao động thương binh xã hội...

Sau khi nhận được phản ánh của doanh nghiệp, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Đặng Ngọc Sơn giao thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của Công ty XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh; kịp thời chấn chỉnh việc thanh tra, kiểm tra trùng lặp, chồng chéo nếu có; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017.

Sỹ Hòa