17 người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở Hà Nội xin rút

12/04/2021 15:01

Đến ngày 2/4, trong danh sách ứng cử ĐBQH khoá XV của TP Hà Nội, có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

17 người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở Hà Nội xin rút 1

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa báo cáo về kết quả công tác bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo, tổng số hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử ĐBQH khoá XV là 72 người; trong đó 42 người được giới thiệu ứng cử; 30 người tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã hội nghị trực tuyến hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Theo đó, tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khoá XV do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển về là 171 hồ sơ. Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khoá XV của TP Hà Nội là 72 hồ sơ.

Tính đến ngày 2/4, có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 188 hồ sơ.

Tính đến ngày 2/4/2021, có 11 người có đơn xin rút.

Tổng số hồ sơ do các tỉnh gửi về là 17 hồ sơ/11 tỉnh, trong đó có 8 hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá XV, 9 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND TP khoá XVI, trong thời gian từ ngày 14/4 - 16/4.

Phùng Đô