6 tháng, BIDV đạt 3.600 tỷ đồng lợi nhuận

13/08/2016 08:49

BIDV cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng ước đạt 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng, bidv đạt 3.600 tỷ đồng lợi nhuận

6 tháng, BIDV đạt 3.600 tỷ đồng lợi nhuận - Ảnh minh họa

Hoạt động kinh doanh khối công ty con ổn định, tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 110 tỷ đồng, bám sát lộ trình thực hiện mục tiêu năm đề ra. Tổng tài sản của BIDV giữ vững vị trí đứng đầu với 888 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước và 4% so với đầu năm. Quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 836 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ tín dụng đạt gần 657 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước và 6% so với đầu năm.

Dự kiến đến hết quý II/2016, dư nợ tín dụng tăng trưởng 8%-9% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 820 nghìn tỷ đồng. 

C.Sơn