6 tháng năm 2015, Bộ GTVT bổ nhiệm 10 nữ cán bộ quản lý

08/07/2015 05:55

Bộ GTVT vừa có báo cáo gửi Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

6 tháng năm 2015, bộ gtvt bổ nhiệm 10 nữ cán bộ quản lý

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014

Báo cáo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ, với đặc thù của ngành GTVT, nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ thấp, đa số các đơn vị chỉ ở mức 20%. Tuy nhiên, ngành GTVT đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong 6 tháng đầu năm 2015, lãnh đạo Bộ đã điều động và bổ nhiệm 10 cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý. Nhìn chung, cán bộ nữ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản và có trình độ chuyên môn khá tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và được quần chúng tín nhiệm.

Theo thống kê, tỷ lệ nữ tham gia Cấp ủy Đảng bộ Bộ GTVT đạt 3/33 chiếm 9,09%; Tỷ lệ nữ tham gia Cấp ủy cơ sở đạt 28/272 chiếm 10,29%; Tỷ lệ nữ lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý đạt 39/280 chiếm 13,92%.

Hiện nay, 98,5% nữ CNVCLĐ ngành GTVT có đủ việc làm thường xuyên và được bố trí công việc phù hợp với khả năng, được điều kiện để yên tâm công tác, thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo báo cáo, những hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành GTVT cũng còn gặp phải một số khó khăn. Cụ thể, là việc lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ chưa rõ nét. Công tác tập huấn Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các đơn vị không thực hiện thường xuyên, chỉ được lồng ghép trong tập huấn công tác công đoàn, do vậy các cán bộ chưa nâng cao được kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ GTVT cũng như các đơn vị được giao kinh phí rất ít (tiết kiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ, của đơn vị) nên hoạt động gặp nhiều khó khăn, hiệu quả hạn chế.

Do đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ GTVT kiến nghị Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng cường hơn nữa về công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho các cán bộ về đổi mới phương pháp hoạt động.

Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Bộ Tài chính nghiên cứu cấp kinh phí cụ thể hàng năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các ban có kinh phí hoạt động, đồng thời nghiên cứu, đưa ra chỉ số trong công tác thống kê, thông tin báo cáo thống nhất 6 tháng, hàng năm để đơn vị chủ động trong việc báo cáo định kỳ.

Ngọc Lê