6 Trung tướng công an không còn là Tổng Cục trưởng

08/08/2018 10:30

Bộ Công an chính thức bỏ cấp Tổng cục, đồng nghĩa việc 6 Trung tướng công an sẽ không còn là Tổng cục trưởng.

6 Trung tướng công an không còn là Tổng Cục trưởng 1

Bộ Công an chính thức thông báo không còn cấp Tổng cục, giảm gần 60 Cục và 300 đơn vị cấp phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an. Ngay sau đó, Bộ Công an cũng đã tổ chức hội nghị để triển khai Nghị định này.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an - Thiếu tướng Lương Tam Quang, theo Nghị định 01 của Chính phủ, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi. Tổ chức bộ máy được xây dựng chuyên sâu theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Bộ Công an cũng chính thức bỏ cấp trung gian là cấp Tổng cục.

Như vậy, với việc xoá bỏ 6 Tổng cục của Bộ Công an, 6 Trung tướng công an cũng sẽ không còn giữ chức Tổng cục trưởng.

Các Tổng cục của Bộ Công an vừa được tinh gọn bao gồm Tổng cục An ninh (Tổng cục 1) do Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng từ năm 2015 đến nay; Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục 2) do Trung tướng Trần Văn Vệ giữ chức Quyền Tổng cục trưởng từ 4/2017 đến nay; Tổng cục Chính trị (Tổng cục 3) do Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục từ  tháng 12/2016 đến nay; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục 4)  do Trung tướng Lê Văn Minh làm Tổng cục trưởng từ 10/2011 đến nay; Tổng cục Tình báo (Tổng cục 5), do Trung tướng Đặng Xuân Loan  làm Tổng cục trưởng từ năm  2011 đến nay; Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) do Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng làm Tổng cục trưởng từ tháng 1/2015 đến nay.

Về việc sắp xếp nhân sự, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho hay, các cán bộ của các tổng cục vẫn làm công việc cũ, đúng theo chức năng, nhiệm vụ. Và cũng có lãnh đạo Tổng cục xuống làm Cục trưởng.

Theo Nghị định 01, tổ chức bộ máy của Bộ Công an có các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Thanh tra, cơ quan nghiên cứu chiến lược, cùng với đó là các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và trực thuộc Bộ trưởng như Văn phòng Bộ.

Bộ Công an cũng có một số cục mới trên cơ sở sáp nhập, sắp xếp lại. Cụ thể như Cục Kế hoạch - Tài chính hình thành trên cơ sở sáp nhập Cục Tài chính với Cục Kế hoạch - Đầu tư. Cục An ninh mạng và Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao được sáp nhập thành Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao…

Anh Thư