6 website thương mại điện tử bị phạt 129 triệu đồng

11/11/2014 16:59

Tại thời điểm kiểm tra, các website này chưa tiến hành thông báo với Bộ Công Thương theo quy định.

6 website thương mại điện tử bị phạt 129 triệu đồng 1

Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra website của các doanh nghiệp, cá nhân (danh sách kèm theo) về việc thực hiện nghĩa vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các website này chưa tiến hành thông báo với Bộ Công Thương theo quy định.

Chi Cục QLTT TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các thương nhân, tổ chức,cá nhân nêu trên đối với hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và một số hành vi khác.

Tổng mức xử phạt là 129 triệu đồng.

Danh sách website bị xử phạt:

6 website thương mại điện tử bị phạt 129 triệu đồng 2

C.S