60 tỉ đồng để phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

13/08/2018 13:05

Trong giai đoạn 2018-2020 dự tính sẽ có hơn 60 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách TP Hà Nội là 60,41 tỷ đồng...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

60 tỉ đồng để phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

Trong giai đoạn 2018-2020 dự tính sẽ có hơn 60 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách TP Hà Nội là 60,41 tỷ đồng, nguồn thu phí và lệ phí là 300 triệu đồng được chi để bảo tồn nguyên trạng các công trình thuộc khu di tích Cổ Loa và phụ cận, trên địa bàn các xã: Cổ Loa, Dục Tú, Việt Hùng, Uy Nỗ của huyện Đông Anh với quy mô 860,4ha.

Đây là nội dung trong Quyết định số 4014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Minh Ước