62,5 triệu USD tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội

08/08/2014 13:14

Ngày 7/8, Bộ LĐ, TB& XH đã tổ chức lễ công bố dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. 

Ngày 7/8, Bộ LĐ, TB& XH đã tổ chức lễ công bố dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc.

TIN LIÊN QUAN


62,5 triệu USD tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội 1

Dự án có tổng mức đầu tư 62,5 triệu USD, trong đó 60 triệu USD vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới; 2,5 triệu USD vốn đối ứng TƯ và địa phương sẽ hợp nhất cơ sở dữ liệu hiện hành thành một cơ sở dữ liệu quốc gia về các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các đối tượng trợ giúp xã hội nhằm tăng tính hiệu quả của chi tiêu công cho lĩnh vực trợ giúp xã hội. 


Tại bốn tỉnh thí điểm của Dự án (Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng), sẽ thử nghiệm tích hợp các chương trình chi trả bằng tiền mặt hiện hành và các chương trình mới cho các hộ gia đình nghèo có trẻ em thành “gói trợ giúp gia đình”. Ước tính hơn 500.000 hộ sẽ được hưởng lợi từ dự án.

V.A