63 doanh nghiệp bị thiệt hại xin gia hạn nộp thuế

08/08/2014 09:58

Theo báo cáo của 4 tỉnh, thành phố (TP HCM, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Bình Dương) đã có 63 doanh nghiệp bị thiệt hại đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 4/2014. 

TIN LIÊN QUAN


Trong đó, Bình Dương đã gia hạn hồ sơ kê khai thuế của kỳ tính thuế tháng 4/2014 cho 52 DN, Đồng Nai giải quyết cho 9 DN. Ngoài ra, cơ quan Thuế đã thực hiện gia hạn nộp thuế đối với 9 DN số tiền thuế 1,6 tỷ đồng. 


Tính đến hết tháng 7/2014, số DN bị thiệt hại ở 4 tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và TP HCM là 927 DN; hiện chỉ còn hai DN tạm ngưng kinh doanh là Công ty TNHH Nhựa Sài Gòn Daryar và Công ty TNHH Tân Thành. Đã có 672/927 DN kê khai thiệt hại, số thiệt hại tạm thống kê là 3.120,188 tỷ đồng và 8,88 triệu USD.

Bảo Nguyên