660.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

08/05/2014 13:23

Đó là số liệu được Bộ NN&PTNN công bố tại Hội  nghị công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tổ chức sáng 7/5.

Đó là số liệu được Bộ NN&PTNN công bố tại Hội  nghị công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tổ chức sáng 7/5. Bộ NN&PTNN nhận định, 660.000 lao động nông thôn đã được đào tạo nghề từ năm 2010 đến nay đã có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất và thu nhập cao hơn.
 

660.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề 1

Tuy nhiên, so với gần 25 triệu lao động nông nghiệp đang trực tiếp làm việc ở nông thôn, hiện số lao động mới qua đào tạo nghề chỉ chiếm 20% (khoảng 5 triệu người). Để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân, cần tăng cường đào tạo nghề cho nông dân một cách có định hướng, gắn với quy hoạch sản xuất, xây dựng nông thôn mới...

Q.A