7 nghệ sĩ bị truy thu thuế đến 4,4 tỉ đồng

09/03/2015 06:15

Cục Thuế TP HCM đã mời 7 văn nghệ sĩ đến kê khai quyết toán, truy thu 4,4 tỉ đồng thuế TNCN

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP HCM, các trường hợp văn nghệ sĩ bị truy thu thuế thu nhập cá nhân cũng chủ yếu vì nguyên nhân như mọi năm, khi họ cho rằng đơn vị tổ chức sự kiện chi trả thu nhập đã khấu trừ 10%, nên không đi quyết toán vào cuối năm.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là phần thuế tạm thu. Trong năm, nghệ sĩ nhận tiền cát-xê ở nhiều điểm khác nhau, thực hiện quyết toán thuế vào cuối năm mới làm rõ đóng thừa hay thiếu thuế.

Những nghệ sĩ có thu nhập cao có khả năng sẽ chịu thuế suất cao hơn mức 10% (thuế suất theo biểu thuế lũy tiến 5-35%) nên phải đóng thêm tiền. Ngược lại nếu nộp thừa sẽ được hoàn lại.

Ngoài giới nghệ sĩ, theo đại diện Cục Thuế, nhiều đối tượng khác như bác sĩ, giảng viên, người có thu nhập cao...

Sau khi được mời đến, tổng cộng những cá nhân này đã tự giác kê khai và nộp thêm khoảng 35 tỷ đồng vào ngân sách năm 2014.

Dung Nguyễn