7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội bị tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn

12/05/2021 20:45

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, trong 7 nhân sự ứng cử ĐBQH bị tố cáo, phản ánh, có 2 người tự ứng cử và 5 người được giới thiệu ứng cử

7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội bị tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường

Hôm nay (12/5), Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã có thông tin đến báo chí việc đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Bùi Văn Cường, đến nay Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nhận được 102 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh của công dân. Trong đó, có 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 20 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; 2 đơn không liên quan đến bầu cử.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và đã giải quyết được 54 đơn; xếp lưu 48 đơn (24 đơn trùng; 24 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử).

Ông Bùi Văn Cường cho biết, với 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH khóa XV có 5 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong số 5 đơn đủ điều kiện xử lý, công dân tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV (trong đó, có 2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử).

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có 3 văn bản chuyển đơn phản ánh của công dân đến Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh để xem xét theo thẩm quyền và 5 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan ở Trung ương.

Với 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, giới thiệu của cơ quan ở Trung ương, Tiểu ban sẽ đôn đốc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền có văn bản phản hồi về nội dung công dân phản ánh để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định theo thẩm quyền và phục vụ công tác thẩm tra của Ủy ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nếu ứng cử viên đó trúng cử.

Theo ông Bùi Văn Cường, Tiểu ban đã nhận được thông tin kết quả về 1 nhân sự tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách ứng cử sau Hiệp thương vòng 3 do không đủ tín nhiệm; 1 ứng cử viên ĐBQH do địa phương giới thiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, kết luận nhân sự được giới thiệu “đủ tiêu chuẩn”.

Với 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Tiểu ban đã chuyển đến Ủy ban Bầu cử các cấp 38 đơn; đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời lưu 29 đơn do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức.

Theo ông Bùi Văn Cường, đến nay, Tiểu ban đã nhận được báo cáo của cơ quan có thẩm quyền thông tin nội dung tố cáo đối với 3 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND (1 cấp xã, 1 cấp huyện, 1 cấp tỉnh) trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận theo đúng quy định của pháp luật, nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử, không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu.

Còn 20 đơn công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên, Tiểu ban đã chuyển 11 đơn đến Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh để xem xét, trả lời cho công dân, xếp lưu 9 đơn do có nội dung không rõ, đơn trùng.

Phùng Đô