Thứ Hai, 24/02/2020 03:52:14 Hotline: 0901 514 799
Sai lầm 1: Chiên ở nhiệt độ quá cao

Để có một miếng gà rán giòn hoàn hảo, hãy đảm bảo rằng dầu của bạn nằm trong khoảng từ 162 đến 200 độ C. Nếu ở nhiệt độ cao hơn, thức ăn có thể chín quá nhanh và bị khô, hoặc thậm chí tệ hơn, chúng sẽ cháy ở bên ngoài và sống ở bên trong.
Sai lầm 1: Chiên ở nhiệt độ quá cao Để có một miếng gà rán giòn hoàn hảo, hãy đảm bảo rằng dầu của bạn nằm trong khoảng từ 162 đến 200 độ C. Nếu ở nhiệt độ cao hơn, thức ăn có thể chín quá nhanh và bị khô, hoặc thậm chí tệ hơn, chúng sẽ cháy ở bên ngoài và sống ở bên trong.
Linh Trang (Theo RD)