7 tháng 2017, BH xe cơ giới vẫn dẫn đầu về doanh thu

20/09/2017 19:13

BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của BH phi nhân thọ trong 7 tháng đầu năm 2017.

7 tháng 2017, bh xe cơ giới vẫn dẫn đầu về doanh thu

BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của BH phi nhân thọ trong 7 tháng đầu năm 2017. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Giám sát quản lý Bảo hiểm (Bộ Tài chính), 7 tháng đầu năm 2017, thị trường bảo hiểm (BH) phi nhân thọ tiếp tục tăng trưởng bền vững với tổng doanh thu phí BH ước đạt 22.924 tỷ đồng, tăng 11,53% so với cùng kỳ năm 2016.

Xét theo nghiệp vụ, BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu phí thị trường BH phi nhân thọ, ước đạt 7.657 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,4%; tiếp theo là BH sức khỏe (6.215 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,11%); BH tài sản và BH thiệt hại (3.297 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,38%); BH cháy nổ (1.969 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,59%)...

Thị trường BH phi nhân thọ 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận tỷ lệ bồi thường cao hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, số tiền thực bồi thường BH gốc của thị trường 7 tháng ước là 7.840 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường BH gốc là 34,2% cao hơn tỷ lệ thực bồi thường BH gốc cùng kỳ năm 2016 (31,16%).

Một số DN BH có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường như: Phú Hưng (105,80%), Groupama (69,33%)... Về thị phần doanh thu phí 7 tháng đầu năm không có sự xáo trộn nhiều, theo đó, Bảo hiểm Bảo Việt  ước đạt 4.221 tỷ đồng doanh thu, chiếm 18,41% thị phần. Vị trí thứ 2 thuộc về Bảo hiểm PVI với doanh thu ước đạt 4.036 tỷ đồng, chiếm 17,61% thị phần. Bảo Minh đứng thứ 3 với doanh thu ước đạt 1.849 tỷ đồng, chiếm 8,06% thị phần; Bảo hiểm PTI đứng thứ 4 với doanh thu 1.739 tỷ đồng, chiếm 7,58% thị phần; PJICO đứng thứ 5 với 1.385 tỷ đồng doanh thu, chiếm 6,04% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí BH gốc cao trên 40% so với cùng kỳ gồm: UIC (560 tỷ đồng, tăng 45,37%), Phú Hưng (61 tỷ đồng, tăng 44,87%), VNI (328 tỷ đồng, tăng 42,95%), GIC (675 tỷ đồng, tăng 41,48%),…

HN