70 năm truyền thống ngành GTVT: Tôn vinh những anh hùng lao động

13/04/2015 17:57

Bộ trưởng Thăng chủ trì cuộc họp về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

70 năm truyền thống ngành gtvt: tôn vinh những anh hùng lao động
Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp

Tại buổi họp, các Ban và Tiểu ban thuộc Bộ GTVT đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước của ngành đều đã đang được khẩn trương thực hiện.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Ngành GTVT cho biết, để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành GTVT, từ năm 2013 đã thành lập Ban chỉ đạo bộ GTVT. Trong suốt thời gian từ đó đến nay, Ban chỉ đạo đã họp và làm việc thường xuyên, tổ chức các hoạt động thi đua nhằm chăm lo đời sống vật chất, thể hiện sự sâu sát giữa các bộ phận, tạo phong trào thi đua sôi nổi hướng tới ngày kỷ niệm vẻ vang của ngành.

Đặc biệt năm 2014 vừa qua, chúng ta có rất nhiều hoạt động sâu rộng, thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, 99% lao động đảm bảo đời sống, thu nhập tốt được Đảng nhân dân đánh giá cao. Đồng thời, Ngành GTVT đã xây dựng văn hóa 4 xin, 4 luôn, xây dựng quỹ xã hội từ thiện, hội thi lái xe an toàn… đều được triển khai tích cực và hiệu quả. Cụ thể, rất nhiều đơn vị  ngành GTVT đi đến vùng sâu, vùng xa chia sẻ  khó khăn của công nhân, của nhân dân…tạo ra sự quan tâm sâu rộng trong xã hội.

Theo ông Việt, những hoạt động này, không phải chỉ để chào mừng 70 năm truyền thống của ngành mà đây sẽ là những hoạt động thường xuyên của Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, gặp gỡ thanh niên xung phong, Cựu lái xe Trường Sơn, cán bộ CNV có hoàn cảnh khó khăn, xã hội từ thiện bên ngoài để chia sẻ với những  người khó khăn trong toàn xã hội.

Chủ trì tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh các đơn vị đã triển khai rất tích cực chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT, Đại hội thi đua yêu nước..

“Thống nhất tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT và Đại hội thi đua yêu nước cùng một ngày. Chọn 70 công trình tiêu biểu, đặc sắc để tuyên dương trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành GTVT. Các chương trình lồng ghép với nhau cả nội dung hình thức, nội dung thi đua yêu nước xen kẽ trong nhiều hoạt động. Về công tác thi đua khen thưởng phải rà soát lại để làm sao tìm ra những đồng chí thực sự là những người anh hùng trực tiếp lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm. Tuyên truyền những khẩu hiệu gắn với khẩu hiệu trước đây để khơi dậy niềm tự hào, thể hiện niềm quyết tâm”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng lưu ý các Ban và Tiểu ban phải xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết cho từng hoạt động, từng tháng và Tổ thường trực phải kiểm điểm hàng tháng tiến độ. Từ đó phân công các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, kiện toàn lại ban chỉ đạo, gọn nhẹ thiết thực.

Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh, việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước chỉ sử dụng ngân sách cho các khoản khen thưởng theo quy định của Nhà nước, các hoạt động khác phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và huy động kinh phí xã hội hoá.

Lê Tươi