75 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội nhà vệ sinh

08/11/2018 16:21

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam vừa chính thức được thành lập với 75 thành viên theo quyết định của Bộ Nội vụ.

75 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội nhà vệ sinh 1

Ra mắt BCH Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam

Ngày 8/11, tại Bình Dương, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã chính thức thành lập với 75 thành viên, theo Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 6/9/2018 Bộ Nội vụ.

Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực môi trường sản xuất, chế tạo, cải tạo, nâng cao chất lượng nhà vệ sinh một cách tự nguyện.

Hiệp hội cũng tiến hành khảo sát, xác lập các phương án cải tạo mới nhà vệ sinh cộng cộng đạt tiêu chuẩn thế giới, tiêu chuẩn ASEAN tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng về việc nâng cao chất lượng nhà vệ sinh hiện nay. Hiệp hội Nhà Vệ sinh Việt Nam là tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội nghề nghiệp chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ ngành khác có liên quan.

Sáng cùng ngày, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam cũng đã tổ chức Đại hội nhiệm kì lần I (2018 - 2023), công bố dự thảo điều lệ của Hiệp hội gồm: 8 chương 27 điều; thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2018-2023); bầu Ban chấp hành trung ương của Hiệp hội gồm 15 thành viên; bầu Ban thường vụ gồm 9 thành viên và Ban kiểm tra gồm 5 thành viên.

Ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty Kim Hoàng Hiệp (Bình Dương) được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam nhiệm kỳ I (2018-2020).

Đăng Sơn