77 doanh nghiệp nợ Hải quan hơn 70 tỷ đồng tiền thuế

29/05/2016 15:33

Theo danh sách vừa được Cục Hải quan Hà Nội công bố, 77 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn 90 ngày...

Keyword đầu tiên có dấu

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại Toàn Thắng nợ gần 21 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần XNK tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam và Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hương Thành nợ thuế trên 7 tỷ đồng, Công ty TNHH Long Vân nợ hơn 4,5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thép Hưng Yên nợ hơn 3,1 tỷ đồng… 

C.Sơn