8 bệnh viện báo cáo nhập thiết bị y tế của Bio-Rad

12/11/2014 08:02


Thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều ngày 11/11, 8 bệnh viện đã có báo cáo nhập trang thiết bị y tế của Bio - Rad, phần lớn là các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện Trung ương.

 

8 bệnh viện báo cáo nhập thiết bị y tế của Bio-Rad 1

Thông tin từ Bộ Y tế, đến chiều ngày 11/11, 8 bệnh viện có báo cáo nhập trang thiết bị y tế của Bio - Rad, phần lớn là các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện Trung ương. Để tiếp tục công tác rà soát các trang thiết bị liên quan đến Công ty Bio - Rad, Bộ Y tế đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị báo cáo, hạn chót để các đơn vị gửi báo cáo là ngày 15/11.

Bộ Y tế nhận định, trang thiết bị y tế của Bio-Rad có thể được đưa vào bệnh viện theo nhiều nguồn khác nhau: viện trợ, đấu thầu từ ngân sách, nguồn vốn vay hoặc xã hội hóa. Với hình thức xã hội hóa công ty đặt máy xét nghiệm ở bệnh viện, cùng khai thác, lợi nhuận được chia theo thỏa thuận.

Liên quan đến vụ việc này, người đứng đầu ngành y tế cũng đã khẳng định, Bộ Y tế sẽ phối hợp với cơ quan điều tra trên mọi phương diện để xác minh, điều tra sớm nhất nghi án nhận hối lộ trong nhập khẩu trang thiết bị y tế và sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Trước đó, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4704/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến nghi án hối lộ của Công ty Bio-Rad phục vụ công tác điều tra. Tổ công tác tiến hành thu thập, thống kê hồ sơ, tài liệu liên quan đến các trang thiết bị, hóa chất sử dụng kèm trang thiết bị, thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế do công ty Bio-Rad sản xuất, lưu hành và được sử dụng tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2009.

Tổ công tác cũng sẽ lập danh mục, số lượng sản phẩm của Công ty Bio-Rad đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc đã được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam; danh sách các công ty của Việt Nam được Công ty Bio-Rad ủy quyền thực hiện việc nhập khẩu, mua bán các sản phẩn của Công ty Bio-Rad tại Việt Nam.

Đồng thời, Tổ cũng thu thập, thống kê danh sách các cơ sở y tế của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương bao gồm cả cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành quản lý đã trực tiếp sử dụng sản phẩm của Công ty Bio-Rad...

Tổ công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao và các cơ quan có liên quan của Hoa Kỳ trong việc tiếp nhận các thông tin liên quan đến quá trình điều tra nghi án hối lộ của Công ty Bio-Rad tại Việt Nam cho các cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

V.A