6. Khó “lên đỉnh”: Mặc dù “cậu nhỏ” vẫn đủ cương cứng để làm "chuyện ấy" nhưng bạn nhận thấy việc “lên đỉnh” khó khăn hơn hoặc có những thay đổi bất thường, là những dấu hiệu sớm phát hiện rối loạn chức năng cương dương.
6. Khó “lên đỉnh”: Mặc dù “cậu nhỏ” vẫn đủ cương cứng để làm "chuyện ấy" nhưng bạn nhận thấy việc “lên đỉnh” khó khăn hơn hoặc có những thay đổi bất thường, là những dấu hiệu sớm phát hiện rối loạn chức năng cương dương.
Linh Trang (Theo Menshealth)