Quảng Ninh: Duy nhất 1 đơn vị bầu cử phải bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp xã

27/05/2021 17:29

Trong đợt bầu cử vừa qua, tỉnh Quảng Ninh có duy nhất 1 đơn vị bầu cử phải bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp xã.

Quảng Ninh: Duy nhất 1 đơn vị bầu cử phải bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp xã 1

Đại diện Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh thông tin tại cuộc họp báo

Chiều 27/5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, cuộc bầu cử thành công trên mọi phương diện, diễn ra trật tự an toàn, dân chủ, đúng luật. Các cử tri đã bầu đủ, bầu đúng 8 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện.

Trong số những người trúng cử ĐBQH, người đạt số phiếu cao nhất là 93,50%, thấp nhất là 82,04% (Khoá XIV, tỷ lệ ĐBQH của tỉnh Quảng Ninh trúng cử trung bình là 80,16%, trong đó cao nhất là 91,06%, thấp nhất là 69,43%).

Đặc biệt, số khu vực bỏ phiếu, số xã, phường, thị trấn và số đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, cao nhất trong vòng 4 kỳ bầu cử gần đây.

Riêng với Đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được ấn định là 3.751 đại biểu, nhưng số người trúng cử là 3.738 người (số đại biểu bầu thiếu là 13 người).

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tại cuộc bầu cử vừa qua tại địa phương, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Quảng Ninh: Duy nhất 1 đơn vị bầu cử phải bầu bổ sung đại biểu HĐND cấp xã 2

Cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, Tp Hạ Long (Quảng Ninh) đi bầu cử đông đủ và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19

Về bầu thêm, đối với Đại biểu HĐND cấp xã, Quảng Ninh có 12 khu vực bỏ phiếu bầu thiếu đại biểu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định theo khoản 2, Điều 79, Luật Bầu cử. Cụ thể đó là khu vực bỏ phiếu số 5 tại thôn Tý Vày, xã Đài xuyên, huyện Vân Đồn.

Theo dự kiến, ngày 30/5 tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức cho cử tri bầu thêm đại biểu tại khu vực bỏ phiếu này (nhiệm kỳ trước, Quảng Ninh có 5 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm).

Quang Minh