8 trường bị dừng tuyển sinh đào tạo từ xa

08/08/2014 07:58

Chiều 7/8, Bộ GD&ĐT có quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên đối với 8 trường ĐH, gồm: ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng ...

8 trường bị dừng tuyển sinh đào tạo từ xa 1

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/8. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước đó, Bộ GD&ĐT cho phép các cơ sở được tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu 8 cơ sở đào tạo từ xa nhóm ngành  đào tạo giáo viên tổng kết đánh giá quá trình phát triển, tổ chức hoạt động từ xa tính từ thời điểm được cấp phép đào tạo; rà soát chương trình, các điều kiện đảm bảo chất lượng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT để gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 31/12/2014.

Q.A