9 giải pháp phát triển hạ tầng giao thông Tây Bắc

21/07/2017 08:37

Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ GTVT bàn giải pháp phát triển hạ tầng giao thông Tây Bắc

9 giải pháp phát triển hạ tầng giao thông Tây Bắc 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình;Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị

Hội nghị được tổ chức sáng 20/7 tại Hà Nội đã đánh giá thực trạng mạng lưới giao thông trong vùng, rà soát lại quy hoạch, kế hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu đột phá, động lực phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng của vùng và cả nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc nói chung còn thiếu và nhiều yếu kém, xuống cấp nhanh, hiệu quả KT-XH chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng.

Trên cơ sở này, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình nhất trí với các ý kiến, đề xuất của đại diện các bộ, ban, ngành, các địa phương; thống nhất tập trung vào 9 giải pháp và kiến nghị đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Tây Bắc đến năm 2020.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình yêu cầu các địa phương vùng Tây Bắc nghiên cứu sắp xếp thứ tự ưu tiên, chủ động cân đối ngân sách, huy động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai thực hiện các dự án phù hợp với khả năng nguồn lực. Đối với dự án cấp bách, trong trường hợp không cân đối được bằng ngân sách địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương, phối hợp với Bộ GTVT trong quá trình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo đó, Trưởng ban Kinh tế T.Ư giao Ban Cán sự đảng Bộ GTVT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành T.Ư và các địa phương tại hội nghị này, chủ trì phối hợp với các địa phương trong vùng tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển GTVT để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển; xác định thứ tự ưu tiên, lựa chọn những dự án trọng điểm, cấp bách, tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2020; trong đó, phân công rõ trách nhiệm của T.Ư và địa phương.

Đối với đường bộ, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, KH&ĐT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư 3 tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Thái Nguyên - Bắc Kạn, Bắc Giang - TP Lạng Sơn theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT); Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cho vay vốn đầu tư dự án Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đối với các tuyến quốc lộ đang triển khai dở dang sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương đẩy nhanh đầu tư hoàn thành các công trình trên các quốc lộ đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý để khai thác công trình đảm bảo an toàn, phù hợp với tổng kinh phí, trọng tâm các tuyến QL279B và QL12 đoạn Km102 - Km139+650, tỉnh Điện Biên; QL4A đoạn qua tỉnh Lạng Sơn; QL37 đoạn Gia Phù - Cò Nòi, tỉnh Sơn La; QL279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô, tỉnh Hà Giang; QL37 đoạn Km280-Km340 và QL32C đoạn Hiền Lương - TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; QL4E đoạn Km0 - Km40+600 và QL279 đoạn Phó Ràng - Khau Có, tỉnh Lào Cai. 

Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục đầu tư tuyến nối các tỉnh miền núi phía Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đẩy nhanh đàm phán để thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA trong giai đoạn đến năm 2020 đối với các dự án: Lai Châu - Yên Bái, Yên Bái - Hà Giang, Lạng Sơn - Cao Bằng. Ban Cán sự đảng Bộ GTVT chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục để khởi công tuyến cao tốc TP Lạng Sơn - cửa khẩu Hữu Nghị.

Đối với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Đoan Hùng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư nhất trí về đề xuất hình thức đầu tư BOT, giao Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo sớm triển khai. 

Đối với hàng không, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ để bố trí nguồn vốn nâng cấp CHK Điện Biên; nghiên cứu, xem xét thực hiện hình thức BOT đối với sân bay Lào Cai.

Đối với thủy nội địa, Trưởng ban Kinh tế T.Ư thống nhất chủ trương nâng cấp đường thủy, ưu tiên đoạn Việt Trì - Yên Bái; đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT và các địa phương nghiên cứu, tiếp tục cho phép nạo vét luồng tuyến theo hình thức xã hội hóa và có giải pháp để kiểm soát phù hợp trong quá trình thực hiện.

Đối với đường sắt, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, năng lực vận chuyển, khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt hiện có tại vùng Tây Bắc. 

Đối với giao thông nông thôn, nhất là tại các xã có tỷ lệ nghèo và cận nghèo trên 40%, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan ưu tiên bố trí vốn cho xây dựng giao thông nông thôn vào các xã nghèo theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ, bố trí vốn đầu tư các tuyến đường đến trung tâm xã đối với các xã chưa có đường ô tô đi lại được 4 mùa.

Đối với đường liên thôn, liên bản: Các địa phương chủ động đầu tư theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm (ngân sách địa phương hỗ trợ xi măng, sắt thép, kỹ thuật; nhân dân góp vật liệu cát, sỏi, đá và công lao động làm đường bê tông xi măng).

Về vấn đề xử lý đối với nợ đọng vốn các dự án giao thông đã hoàn thành, ông Nguyễn Văn Bình yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT, các địa phương bố trí nguồn vốn trả nợ đọng các dự án giao thông đã hoàn thành.

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác quản lý, giám sát các dự án đầu tư, khai thác GTVT; quản lý, giám sát các phương tiện tham gia giao thông, chú trọng quản lý chặt chẽ về tải trọng xe.

TTXVN